Pappa och barn hemma

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag där man kan arbeta med familjen i hemmet. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. Vi arbetar med Signs of Safety som grund och för oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i utredning och behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi erbjuder:

  • Omsorgsutredningar
  • Intensiva korttidsutredningar i familjens hemmiljö
  • Hemtagningsutredningar
  • Neuropsykiatriska utredningar på både barn och vuxna.
  • Sammanställningar av tidigare genomförda utredningar och behandlingsinsatser
  • Nätverksarbete
  • Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety
  • Barnsamtal med tre hus, säkerhetshuset, trollkarlen och fen samt ord och bildberättelse
  • Barnsamtal enligt Haldor Ovreeides metod

Vår målgrupp är familjer med barn 0-20 år. Vi har stor kunskap och erfarenhet av att utreda spädbarn och anknytning. Vi utreder även ungdomar ofta i kombination med andra insatser som till exempel jour och familjehem, stödboende eller HvB.

Vårt arbete är förankrat i systemteori, utvecklingspsykologi, kognitiv teori och anknytningsteori. Vi stävar efter att synliggöra familjens bakgrund och historia ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv för att öka förmågan att se och ta eget ansvar i de svårigheter som präglar familjen. Vi använder oss av Signs of Safety, CARE Index, MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method).

Vårt arbete ska präglas av respekt för familjens integritet och självbestämmande. Vi kommer till familjen och smälter in i de vardagliga rutinerna så mycket som möjligt.

Kontakt och förfrågningar:

Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.nu
Ansvarig Enhetschef: Martin Krook, 070-7442220, martin.krook@deltagruppen.nu