Site Loader
Skrivbord

Metoder

Deltagruppen använder sig av flera olika metoder beroende på situation. Vi har lång erfarenhet och brett kunnande av att utvärdera de behov som föreligger samt välja den eller de metoder som gör mest nytta i varje enskilt fall. Urval av