Deltagruppen

Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Våra tjänster

Boka familjerådgivning hos Deltagruppen

Familjerådgivning

Deltagruppen tillhandahåller specialister inom familjerådgivning och terapi. Våra välutbildade familjerådgivare kan snabbt erbjuda er tider dagtid, men även på kvällar och helger.

bethany-beck-s042qiVMEZU-unsplash

Akut utredning/behandling HvB

Vi tar emot familjer eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.Vi har en beredskap att ta emot placeringar dygnet runt.

roman-kraft-0EVKn3-5JSU-unsplash

Terapier för privatpersoner

Det finns många anledningar till att man ibland har behov av att prata med någon professionell. Deltagruppens terapeuter behandlar depressioner, oro, ångest, trauma, livskriser eller om du upplever svårigheter i dina relationer.

Syskon

Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta i komplexa ärenden, men åtar oss även enklare kortare uppdrag.

Soffa

Träningslägenheter

Till varje träningslägenhet erbjuds varje person en kvalificerad kontaktperson som stöttar och vägleder individen utefter det behov som individen har, både praktiskt och emotionellt.

edi-libedinsky-1bhp9zBPHVE-unsplash

Intensivutredning

Deltagruppen utför hemmabaserade intensivutredningar där vi har möjlighet att leverera ett tydligt, ärligt och nyanserat beslutsunderlag till en betydligt lägre kostnad än en utredning på institution

Pappa och två barn

Jour- och familjehem

Alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Förutsättningarna för barn kan dock se olika ut. Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Man i rum

Särskilt kvalificerad kontaktperson

Deltagruppens kontaktpersoner arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik så som självskadebeteende, nedstämdhet, och social isolering (till exempel hemmasittare) samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

luemen-carlson-VcO0Sk7c_HE-unsplash

Specialinsatser

Vi skräddarsyr insatser efter behov alla tider på dygnet, även akut. Vi utför akuta insatser i öppenvård, hemma hos familjerna eller där det behövs

Ben på pappa och barn

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.