Deltagruppen avhopparverksamhet 

Deltagruppen erbjuder stöd till unga vuxna som lever i en riskfylld miljö och vill lämna den kriminella livsstilen men inte vet hur de ska gå till väga.

Avhopparverksamhet hos Deltagruppen

Deltagruppen erbjuder stöd till unga vuxna som lever i en riskfylld miljö och vill lämna den kriminella livsstilen men inte vet hur de ska gå till väga. Vi arbetar motiverande och alliansskapande för att förebygga och minska att ungdomar och unga vuxna i riskzon återfaller i brott. Vi erbjuder lägenheter med stöd av kontaktperson i den omfattning som den unga är i behov av. Vi erbjuder även omfattande KP stöd och dygnet runt jour.

Våra metoder för avhoppare

Verksamheten arbetar motiverande och med olika metoder så som ”ett nytt vägval” och ”kriminalitet som livsstil”. Vi arbetar utifrån ESL och följer regelbundet upp klientens utveckling. Kontaktpersonen arbetar aktivt tillsammans med den som vill lämna den destruktiva livsstilen att hitta en bra sysselsättning som är givande och motiverande. Vi utför urinprov och har även tillgång till terapeuter för behandlingsarbete och legitimerade psykoterapeuter.

Deltagruppen erbjuder även skyddsplaceringar för dessa ungdomar och unga vuxna som är i behov av skydd på annan ort i form av jour och familjehem.

Kontakt och förfrågningar:
Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.nu

Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 
070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.nu

Vill du veta mer eller kontakta oss!

Skicka ditt meddelande direkt till oss!