Deltagruppens familjebehandlare arbetar alltid efter barnens, ungdomarnas och uppdragsgivarnas behov. Familjebehandling kan utföras i Deltagruppens lokaler i Enskede eller i hemmet hos familjerna när det passar dem bäst. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta i komplexa ärenden. Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som lever i separationskonflikter, hedersrelaterad problematik, föräldrar med psykisk ohälsa eller personlighetsstörningar.

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. För oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi kan även erbjuda terapier, både till barn och föräldrar.

Vi erbjuder:

  • Familjebehandling i hemmet när det passar familjen
  • Familjebehandling i Deltagruppens lokaler i Enskede.
  • Klargörande och motiverande arbete
  • KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid misstanke om barnmisshandel)
  • Säkerhetsplaner enligt Signs of Safety
  • Nätverksarbete
  • Samtalsledare till SIP-möten och nätverksmöten
  • Terapier till barn och föräldrar
  • Föräldrahandledning och coaching