Familjepedagogerna arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Uppdrag kan bestå av att stödja familjen i att hitta en struktur i vardagen. Detta kan innebära stöttning i praktiska delar i hemmet som till exempel att tillsammans med familjen ta fram rutiner som fungerar hos dem som även blir en grundstruktur för familjen. Insatsen kan vara aktuell med anledning av att föräldern/föräldrarna har nedsatt föräldraförmåga, funktionshinder, psykisk ohälsa eller av annan anledning inte kan tillgodose barnet eller barnens grundläggande behov.

Familjepedagogernas uppdrag är att slutligen få familjen att hantera vardagen på egen hand och därmed förbättra barnens och/eller ungdomarnas livssituation.
Familjepedagogerna är flexibla och arbetar dagtid, kvällstid och helger. Familjepedagogerna är även mobila och kan arbeta i klientens hem, behandlingshem, sjukhus m.m. Våra familjepedagoger har erfarenhet av att samarbeta med familjebehandlare, kontaktpersoner samt andra eventuella aktuella insatser.

Utöver den höga akademiska kompetensen samt långa erfarenheten som familjepedagogerna har, finns det även en bred språk och kultur kompetens inom arbetsgruppen. I vår arbetsgrupp talas det bland annat dari, persiska, arabiska, finska, spanska, somaliska och Tigrinja. Det finns även en lång erfarenhet av att samarbeta med andra insatser så som familjebehandling eller kontaktmannaskap.