Våra välutbildade familjerådgivare kan snabbt erbjuda er tider dagtid, men även på kvällar och helger i våra trevliga lokaler i Enskede och Danderyd (nära Danderyds sjukhus), nära kommunikationer och med tillgång till parkering. Vi arbetar med metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vi lägger upp samtalen efter era önskemål och är noga med återkoppling, så att samtalen blir så effektiva så möjligt. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner i Storstockholm. Avgiften är subventionerad. Du betalar en egenavgift som varierar mellan olika kommuner.  Våra ramavtalskommuner är:

Danderyd
Egenavgift 350 kr. Max 5 samtal. Kan utökas om det finns särskilda skäl. För att boka tid, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Lidingö
Kund som önskar familjerådgivning ska kontakta Lidingö stads kundcenter på 08-731 31 32 och få ett kontrollnummer. Detta kontrollnummer ges till familjerådgivaren vid första besöket. Egenavgift: 350 kr.

Nacka
Egenavgift 390. För att boka tid, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Upplands-Väsby
Egenavgift: 250 kr. För att boka tid, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Värmdö
Egenavgift: 350 kr. Max 5 samtal. För att bola tid, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Våra Familjerådgivare:

Mikael Hedström
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och arbetar gärna med en affektfokuserad approach i terapi, både med familjer, par och individer. För dig som vill ha en mer KBT-inriktad behandling, kan jag erbjuda ACT och FAP, som är behandlingsformer inom det som kallas tredje vågens KBT. Fokus blir här mer på hur du ska hantera hinder och leva det liv du/ni önskar. Som psykoterapeut lägger jag stor vikt vid att utveckla allians och samarbete med dig/er och din feedback lägger grunden för den behandlingsplan vi lägger upp.  Vidare har jag även utbildning för att bedriva terapi med barn och ungdomar och lång erfarenhet av det från barn och ungdomspsykiatri. Specialistområden: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genusfrågor.
Kontakt: mikael.hedstrom@deltagruppen.nu.

Frida Johansson
Jag är utbildad socionom från Lunds universitet samt utbildad från Ersta Sköndal Bräcke Högskola i grundutbildning i psykodynamisk terapi. Yrkesmässigt har jag mångårig erfarenhet av arbete med familjer och individuella samtal både inom öppenvård och institutionsvård såväl socialtjänst som psykiatri. I mötet med föräldrar och barn sätter jag stor vikt vid att möta dem utifrån deras livssituation och unika behov. Jag bedriver psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Specialistområde: Relationsproblem, ångestproblematik samt vårdnadskonflikter.
Kontakt: frida.johansson@deltagruppen.nu.

Ann-Kathrin Missaoui
Jag har en Socionomexamen från Umeå Universitet 1996, samt utbildning i Grundläggande psykoterapi, med en samlad inriktning med KBT, Psykodynamiskt och Familjeterapi. Jag har arbetat mer än 20 år som familjebehandlare i öppenvård och är certifierad inom Funktionell Familjeterapi FFT. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrar i separation och vårdnadskonflikter, utagerande ungdomar, våld i nära relationer. Jag bedriver psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, både individuellt, i par och med hela familjen. Utbildar mig under hösten 2020 i Emotionellt fokuserad terapi EFT, som är en väl beforskad korttidsterapi för par. Jag har god förståelse för kulturella skillnader och pratar svenska, engelska och spanska. Specialistområden: Relationsproblem, vårdnadskonflikter, våld i nära relationer och medberoende.
Kontakt: ann-kathrin.missaoui@deltagruppen.nu.

Carolin Clemente
Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Jag har under flera år arbetat med familjer, både i enskilda och gemensamma samtal inom öppenvård, socialtjänst och har lett både barn- och föräldragrupper inom familjer med missbruksproblematik. Jag arbetar även för Svenska Handbollförbundet med frågor som rör våld och övergrepp inom idrotten, bland annat genom handledning och föreläsning. Förutom svenska talar jag även engelska, finska och spanska. Jag bedriver psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Specialistområden: Ångestproblematik, våld i nära relation, övergrepp och trauma.
Kontakt: carolin.clemente@deltagruppen.nu.

Besöksadresser:
Sandsborgsvägen 50, Enskede
Vendevägen 90, plan 6, Danderyd

För bokning: info@deltagruppen.nu eller 08-603 35 00.