Vi har kompetens att hjälpa såväl det lilla företaget med få anställda, som större företag, med psykosociala tjänster som krisstöd vid allvarligare händelser. Psykosociala stödsamtal till medarbetare som befinner sig i riskzonen för att utveckla symtom på stressrelaterad ohälsa. Vi har möjlighet att hjälpa dig om du har medarbetare i behov av en kortare serie traumabearbetende samtal. Vi kan också leverera bedömning av missbruk och missbruksbehandling.  

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd eller behöver någon utomstående som kan hjälpa er med förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet av lednings och utvecklingsarbete.  

Väl medvetna om det lilla företagets behov av flexibel och punktvisa insatser, syr vi ihop en unik lösning som passar just ditt problem/utmaning. Kontakta gärna vår VD Martin Krook på 070-744 22 20 el martin.krook@deltagruppen.nu