För företag och organisationer

Vi har kompetens att hjälpa såväl det lilla företaget med få anställda, som större företag, med psykosociala tjänster som krisstöd vid allvarligare händelser.

Psykosociala tjänster för företag

Vi har kompetens att hjälpa såväl det lilla företaget med få anställda, som större företag, med psykosociala tjänster som krisstöd vid allvarligare händelser.

Vi genomför bland annat psykosociala stödsamtal till medarbetare som befinner sig i riskzonen för att utveckla symtom på stressrelaterad ohälsa. Vi har dessutom möjlighet att hjälpa dig om du har medarbetare i behov av en kortare serie traumabearbetande samtal. Vi kan också leverera bedömning av missbruk och missbruksbehandling.  

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd eller behöver någon utomstående som kan hjälpa er med  förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet av lednings och utvecklingsarbete.  

Väl medvetna om det lilla företagets behov av flexibilitet och punktvisa insatser, syr vi ihop en unik lösning som passar just ditt problem/utmaning.

Kontakta gärna vår VD Martin Krook på 070-744 22 20 alternativt på  martin.krook@deltagruppen.nu 

Vill du veta mer om våra tjänster för företag och organisationer?

Skicka ditt meddelande direkt till oss!