Deltagruppen utför hemmabaserade intensivutredningar där vi har möjlighet att leverera ett tydligt, ärligt och nyanserat beslutsunderlag till en betydligt lägre kostnad än en utredning på institution. Deltagruppen har mer än tjugo års erfarenhet av intensivutredningar och vårt arbete resulterar i omsorgsfullt skrivna rapporter baserat på BBIC och Signs of Safety.

Under utredningen föreslår vi konkreta förändringar och utvärderar föräldrarnas kapacitet. Utredningen avslutas med en utförlig, skriftlig rapport som ger svar på alla de frågor socialtjänsten ställt samt kommer med tydliga rekommendationer.

Denna insats har ofta upplevts som betydligt mer kostnadseffektiv än att placera på till exempel utredningsinstitution.