Neuropsykiatriska utredningar

Deltagruppen erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan till exempel vara ADHD/ADD, autism, autismliknande tillstånd, tics, Tourettes eller begåvningsnivå.

Neuropsykiatriska utredningar

Deltagruppen erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan till exempel vara ADHD/ADD, autism, autismliknande tillstånd, tics, Tourettes eller begåvningsnivå. Vi utreder inte personer med pågående missbruk.

Deltagruppen utreder vuxna, ungdomar och barn. Många av de som utreds genom Deltagruppen är trötta på de långa väntetiderna inom landstinget. Vi har korta väntetider och kan starta upp inom en vecka.  Vi kan även göra en initial bedömning samt skriva remiss till psykiatrin för utredning med frågeställning neuropsykiatrisk problematik till de som vill vända sig till Landstinget för utredning.

Utredningarna genomförs av psykolog och specialistläkare i psykiatri/psykiater.

Om neuropsykiatriska utredningar

En neuropsykiatrisk utredning tar olika lång tid beroende på vilken frågeställning som ska besvaras. Utredningen innehåller följande moment:

  • Djupgående intervju (anamnes) med föräldrar eller annan närstående och med personen själv.
  • Skattningsformulär
  • Neuropsykologisk testning (vilka tester som genomförs är beroende av frågeställning och bedöms av psykologen i varje enskilt fall)
  • Läkarbedömning av specialistläkare i psykiatri/psykiater
  • Inhämtning av information från förskola/skola (vid barnutredning)
  • Muntlig återgivning av utredningsresultatet, eventuell/a diagnoser samt rekommendationer

Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningen, utredningens resultat och rekommendationer

Läs mer om neuropsykiatriska diagnoser:

Här hittar du oss

Kontakt och förfrågningar:
Enhetschef: Martin Krook

Vill du veta mer eller ställa en fråga till oss?

Skicka ditt meddelande direkt till oss!

Personal

Paula Terselius

Psykolog

Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Vidare har jag en påbyggnadsutbildning inom familjesamtal och nätverksarbete. Jag har också en grundutbildning i EFT – emotionell fokuserad terapi för par. Jag har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga och deras föräldrar både inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har fördjupad kunskap inom psykisk ohälsa, relationsproblem och ångestproblematik.

Jag bedriver psykoterapi, både individuellt, i par och med hela familjen under handledning av legitimerad psykoterapeut.