2020-01-12
Deltagruppen söker fler jour- och familjehem. Maila info@deltagruppen.nu eller ring 08-6033500 för mer info.

2019-11-27
Deltagruppen Startar samarbete med Eva Redemo! Vi kommer att tillsammans att hålla en utbildning i samtal med barn under hösten 2020. Kontakta Irene Spångberg för mer info, 070-483 58 70.

2019-09-10
Deltagruppen erhåller tillstånd från IVO att bedriva stödboende! Deltagruppens träningslägenheter har nu erhållit tillstånd från IVO. Lägenheterna ligger både norr och söder och Stockholms C. Ring Amira Shaaban 070-497 99 82 för mer info.

2019-08-26
Deltagruppen vinner ramavtal för stadsdelen Norrmalm! Det står nu klart att Deltagruppen kommer att driva Norrmalms öppenvård de närmsta 2+1 åren.