Välkommen till Deltagruppen!

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Delta är ett begrepp från antikens matematik, och definieras som en variabel för differens eller förändring. Vi strävar efter att som vårdinsats vara en skillnad som gör en skillnad. För barnen, i sitt familjesystem, tillsammans med våra uppdragsgivare!

Fakta om företaget

Kontaktuppgifter
Deltagruppen AB
559187-3830
Hästholmsvägen 32
131 30 Nacka

Markvardsgatan 5
113 53 Stockholm

Djäknegatan 2
211 35 Malmö

Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.nu

Företagsledning och ägare
allabolag.se finns mer information om Deltagruppen AB.
Ägare: Martin Krook, 070-7442220  martin.krook@deltagruppen.nu, Amira Shaaban, 070-4979982, amira.shaaban@deltagruppen.nu samt Daniel Tahiri, 073-563 34 30, daniel.tahiri@deltagruppen.nu.

Transparens
Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att medlemsföretag öppet visar företagsfakta. Det ligger i linje med våra värderingar och vi vill gärna bidra till transparens och öppenhet.