Vi är cirka 14 anställda inom Deltagruppen som heltid eller deltidsarbetare. Familjebehandlarna och utredarna är socionomer, beteendevetare eller socialpedagoger. Våra Särskilt kvalificerade kontaktpersoner är behandlingsassistenter eller beteendevetare.

Alla har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjebehandling, individuellt behandlingsarbete samt utredningsarbete.

I arbetsgruppen finns vidareutbildningar i FFT – Funktionell Familjeterapi, Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1), nätverksarbete, gestaltterapi, lösningsfokuserat behandlingsarbete, KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel), säkerhetsplanering enligt Signs of Safety, CARE-index, MIM/Theraplay, Samtal med barn som utsatts för våld, Centris – Barn i konflikt, triangulerande samtal med barn enligt Övreeides metod. En medarbetare är psykolog, och en medarbetare är socionom leg. psykoterapeut med steg 1 och steg 2-utbildning.

Att samarbeta med oss är enkelt. Vi är pålitliga, flexibla och kända för att vara kompetenta. Vi har hög tillgänglighet och flexibilitet. Vi håller en hög transparens gentemot våra familjer. Det skall vara tydligt vad vi gör och för vem. Vi finns där för familjer och socialtjänster och bidrar med hopp i komplexa situationer.

Nyckelpersoner:

Martin Krook, Vd, ägare
Martin har arbetat i Vårljus sedan 2004. Han har arbetat som behandlare, samordnare, Enhetschef samt Verksamhetschef för Barn och ungdom. Han har även erfarenhet av socialtjänst, kriminalvård, missbrukarvård och försäljning. Martin är Socionom, har en grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg-1) samt är utbildad på IHM. Han har mångårig chefserfarenhet, även av att leda andra chefer.

Telefon: 070-744 22 20

E-post: martin.krook@deltagruppen.nu

Amira Shaaban, Vice Vd, ägare
Amira har arbetat i Vårljus i sammanlagt 5 år, samt inom privata sektorn där hon tidigare arbetat med Speciallösningar samt varit chef för en öppenvårdsverksamhet. Amira har ett stort nätverk av kontaktpersoner och familjepedagoger.
Hon har en fil-kand i psykologi, pratar flytande arabiska och finska samt har spelat basket på elitnivå.

Telefon:  070-497 99 82

E-post: amira.shaaban@deltagruppen.nu

Ann Åberg, Familjebehandlare/Utredare/Mentor
Ann är Socialpedagog, har arbetat inom Vårljus sedan 1994 då bolaget startades. Hon har arbetat som chef, samordnare samt utredare/behandlare. Ann startade gruppen som utför insatser på hemmaplan tillsammans med en annan kollega.

Telefon: 070-663 31 45

E-post: ann.aberg@deltagruppen.nu