Kontaktpersonen arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik så som självskadebeteende, nedstämdhet, och social isolering (till exempel hemmasittare) samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen kan även vara barn och unga som befinner sig i en riskzon, eller är på väg att falla in i en riskzon. Detta kan vara på grund av risk för missbruk, kriminalitet.
Riskfaktorer i familj eller närmiljön kan också vara en anledning till att ungdomen behöver hjälp av en kontaktperson som motiverar, stöttar och finns som ett stöd eller mentor i vardagen.

Vi har även kontaktpersoner som arbetar effektivt med att tillsammans med ungdomarna hitta praktikplatser samt jobb. Kontaktpersonerna har ett brett kontaktnät med etablerade kontakter inom olika arbetsområden så som bilverkstad, café, kiosk, städfirmor, eventbolag m.m.

Våra kontaktpersoner har relevant utbildning för rollen, lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och flexibla i sitt arbete. Våra kontaktpersoner kan jobba alla tider på dygnet samt helger och storhelger om behovet finns. En noga utförd matchning av kontaktperson utförs av enhetschef vid varje nytt uppdrag.
Vi har kontaktpersoner med spetskompetens inom missbruk, gängkriminalitet, hedersproblematik samt NPF. Våra kontaktpersoner har bred språkkompetens. Några av de språk som talas inom arbetsgruppen utöver svenska och engelska är; arabiska, tigrinja, amarinia, urdu, spanska, ryska, kurdiska, persiska, somaliska, wolof och Dari.

Våra kontaktpersoner har erfarenhet av att arbeta med familjebehandlare, psykologer och familjepedagoger då vi ofta får uppdrag där fler insatser är efterfrågade.
Vi erbjuder även specialinsatser där vi skräddarsyr lösningar som passar barnet/ungdomen på bästa möjliga sätt.