Deltagruppen skräddarsyr insatser efter behov alla tider på dygnet, även akut. Vår målgrupp är väldigt varierande med till exempel ungdomar med någon form av NPF (Neuropsykiatriskt funktionshinder), självskadebeteende eller svår psykosocial problematik. Klienten kan även vara en familj med olika typer av problematik så som samsjuklighet inom familjen, missbruk eller psykisk ohälsa. Vi bemannar upp i klientens hem eller på annan plats så som jourhem, sjukhus eller BUP.

Vi har en förmåga att se svårare situationer med ett helikopterperspektiv och därmed
skräddarsy lösningar som passar klienten och dennes svårigheter eller problematik.
Vår arbetsgrupp har lång erfarenhet av att jobba med denna form av uppdrag samt en bred kompetens med flera olika metodmöjligheter samt tillvägagångssätt så som lågaffektivt bemötande, M.I, och ART. Arbetsgruppen talar även flera olika språk och har en bred kulturkompetens.

Våra psykologer har även möjlighet att utföra psykologiutredningar av barn före, under eller efter placeringens tid.
Vår arbetsgrupp har möjlighet att möta upp klienten där den befinner sig och utför även korta eller långa transporter när behovet finns.
Vi säkerställer snabba, effektiva lösningar men framförallt en bra kvalité som följs upp regelbundet.