Det finns många anledningar till att man ibland har behov av att prata med någon professionell. Deltagruppens terapeuter behandlar depressioner, oro, ångest, trauma, livskriser eller om du upplever svårigheter i dina relationer. Terapeuterna kan erbjuda olika inriktningar för individuell terapi så som psykodynamisk terapi, KBT, ACT och olika metoder för par- och familjeterapi så som mentaliseringsbaserad familjeterapi och EFT.

Deltagruppens mottagning ligger i Enskede samt Danderyd, nära kommunikationer och vi erbjuder flexibla tider och professionell hjälp. Vi erbjuder rabatterade priser för studenter!

Våra terapeuter är:

Mikael Hedström
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och arbetar gärna med en affektfokuserad approach i terapi, både med familjer, par och individer. För dig som vill ha en mer KBT-inriktad behandling, kan jag erbjuda ACT och FAP, som är behandlingsformer inom det som kallas tredje vågens KBT. Fokus blir här mer på hur du ska hantera hinder och leva det liv du/ni önskar. Som psykoterapeut lägger jag stor vikt vid att utveckla allians och samarbete med dig/er och din feedback lägger grunden för den behandlingsplan vi lägger upp.  Vidare har jag även utbildning för att bedriva terapi med barn och ungdomar och lång erfarenhet av det från barn och ungdomspsykiatri. Specialistområden: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genusfrågor.
Kontakt: mikael.hedstrom@deltagruppen.nu.

Frida Johansson
Jag är utbildad socionom från Lunds universitet samt utbildad från Ersta Sköndal Bräcke Högskola i grundutbildning i psykodynamisk terapi. Yrkesmässigt har jag mångårig erfarenhet av arbete med familjer och individuella samtal både inom öppenvård och institutionsvård såväl socialtjänst som psykiatri. I mötet med föräldrar och barn sätter jag stor vikt vid att möta dem utifrån deras livssituation och unika behov. Jag bedriver psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Specialistområde: Relationsproblem, ångestproblematik samt vårdnadskonflikter.
Kontakt: frida.johansson@deltagruppen.nu.

Ann-Kathrin Missaoui
Jag har en Socionomexamen från Umeå Universitet 1996, samt utbildning i Grundläggande psykoterapi, med en samlad inriktning med KBT, Psykodynamiskt och Familjeterapi. Jag har arbetat mer än 20 år som familjebehandlare i öppenvård och är certifierad inom Funktionell Familjeterapi FFT. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrar i separation och vårdnadskonflikter, utagerande ungdomar, våld i nära relationer. Jag bedriver psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, både individuellt, i par och med hela familjen. Utbildar mig under hösten 2020 i Emotionellt fokuserad terapi EFT, som är en väl beforskad korttidsterapi för par. Jag har god förståelse för kulturella skillnader och pratar svenska, engelska och spanska. Specialistområden: Relationsproblem, vårdnadskonflikter, våld i nära relationer och medberoende.
Kontakt: ann-kathrin.missaoui@deltagruppen.nu.

Carolin Clemente
Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Jag har under flera år arbetat med familjer, både i enskilda och gemensamma samtal inom öppenvård, socialtjänst och har lett både barn- och föräldragrupper inom familjer med missbruksproblematik. Jag arbetar även för Svenska Handbollförbundet med frågor som rör våld och övergrepp inom idrotten, bland annat genom handledning och föreläsning. Förutom svenska talar jag även engelska, finska och spanska. Jag bedriver psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Specialistområden: Ångestproblematik, våld i nära relation, övergrepp och trauma.
Kontakt: carolin.clemente@deltagruppen.nu.

Kontakt och tidsbokning:
Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.nu
Samordnare: Mikael Hedström, 070-744 01 16, mikael.hedstrom@deltagruppen.nu