Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan bland annat ge en kontinuitet i barnets situation och tillgång till identitet och ursprung.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan bland annat ge en kontinuitet i barnets situation och tillgång till identitet och ursprung. Det kan även göra själva placeringen mer stabil. Syftet med umgängesstödet är att bidra till normalisering av umgänget mellan barn och förälder. Men arbetet med bedömningar av umgänget går inte att standardisera. Varje barns och familjs situation är unik. Deltagruppen utför flexibla umgängesuppdrag över hela Sverige för våra uppdragsgivare, utifrån varje enskilt barns unika behov. 

Vår personal har lång utbildning och erfarenhet av umgängen

Vi erbjuder kvalificerad personal som har lång utbildning och erfarenhet av umgängen, samspel, anknytning och att hantera barn, föräldrar och familjehem när det kommer till placerade barn som ska träffa sina biologiska föräldrar för umgänge eller inför hemflytt. Vi erbjuder även stöd vid umgängen i vårdnadskonfliktsärenden, eller där det finns oro för en förälders föräldraförmåga kring till exempel våld, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och missbruk.

Vi kan kombinera uppdragen med familjebehandling och samspelsstöd

Vi har även möjlighet att kombinera uppdragen med familjebehandling och samspelsstöd för att på så sätt stärka anknytningen och föräldraförmågan hos de biologiska föräldrarna eller de omsorgspersoner uppdraget gäller. Vid behov kan vi på uppdrag även hålla i större nätverksmöten. Deltagruppen har stor kultur- och språkkompetens och har möjlighet att göra mycket bra matchningar till varje uppdrag. Deltagruppen kan erbjuda hög flexibilitet i uppdragen. Vi kan starta med kort varsel, vi utför uppdrag i hela Sverige och vi kan vid behov övernatta där umgänget ska ske. Vi genomför umgängen i klienters hem om så är önskvärt. Vi lämnar alltid strukturerade rapporter utifrån BBIC och anpassade efter uppdragsgivarens önskemål.

Besöksadresser:

Sandsborgsvägen 50, Enskede
Vendevägen 90, plan 6, Danderyd

Kontakt och förfrågningar:
Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.nu

Biträdande Enhetschef: Daniel Tahiri, daniel.tahiri@deltagruppen.nu

Enhetschef: Amira Shaaban, 070-497 99 82amira.shaaban@deltagruppen.nu

Vill du veta mer eller kontakta oss?

Skicka ditt meddelande direkt till oss!

Umgängen i våra HvB- lägenheter

Vi har även möjlighet att genomföra umgängen i någon av våra HvB- Lägenheter. Där har vi möjlighet att genomföra umgängen i en hemlik och trygg miljö och med bemanning dygnet runt.